Kursy językowe

Kursy standardowe dla młodzieży

Program kursów dla młodziezy ma na celu rozwijanie wielu aspektów nauki języka obcego takich jak mówienie, poszerzenie słownictwa, poprawę znajmości gramatyki oraz umiejętności czytania obcojęzycznych tekstów z szybkim rozumieniem. Kurs rozwija zainteresowania młodzieży szkolnej, rozbudza ich wyobraźnię oraz wrażliwość na inne kultury. Dobór do odpowiedniej grupy ustalany jest na podstawie testu kwalifikacyjnego. Dbamy o to, by nasi kursanci byli zbliżeni pod kątem stopnia znajomości języka oraz wieku.

Kurs rozpoczyna się w połowie września i trwa do zakończenia roku szkolnego.

Zajęcia odbywają się 2x w tygodniu po 1h zegarowej 
1 lekcja = 60 min
Grupy od 4-10 osób
2x w roku egzamin semestralny
2x w roku raport o postępach w nauce
Certyfikat ukończenia kursu dla każdego kursanta, który pozytywnie zda oba egzaminy semestralne i wykaże się 75% frekwencją.

Kursy standardowe dla dorosłych

Kursy standardowe przeznaczone są dla osób, które chcą regularnie i systematycznie poszerzać swoją znajomość języka obcego. Taki kurs rozwija bardzo szybko umiejętność konwersacji, a także umiejętność skutecznego i bezproblemowego porozumiewania się, równocześnie rozwijając umiejętność czytania, słuchania, a także poprawnego posługiwania się gramatyką.

Kurs rozpoczyna się w połowie września i trwa do zakończenia roku szkolnego.

Zajęcia odbywają się 2x w tygodniu po 1h zegarowej lub 1x w tygodniu 2h zegarowe - w zależności od potrzeb grupy
1 lekcja = 60 min
Grupy od 4-10 osób
2x w roku egzamin semestralny
2x w roku raport o postępach w nauce
Certyfikat ukończenia kursu dla każdego kursanta, który pozytywnie zda oba egzaminy semestralne i wykaże się 75% frekwencją.

Kursy standardowe dla dzieci - 2 x w tygodniu lub 1x w tygodniu

Jak wiadomo dzieci mają niesamowicie szybką umiejętność przyswajania języka obcego toteż warto zacząć uczyć się od jak najwcześniejszych lat, gdyż jest najodpowiedniejszy czas do łatwego opanowania podstaw nieznanego języka ze względu na naturalną łatwość uczenia się oraz ogromną elastyczność mowy. Kursy dla dzieci i maluchów oparte są na specjalnie przygotowanym programie nauczania, który uwzględnia interesującą dla nich tematykę. Uczenie dzieci nie jest łatwą sprawą toteż lektorzy, którzy uczątę grupę wiekową dobierani są bardzo starannie i są to przede wszystkim osoby, które mają doświadczenie w pracy z dziećmi i doskonałe kwalifikacje. Należy pamiętać, że dzieci uczą się szybko i łatwo jedynie, kiedy nauka jest dla nich interesująca i są w stanie podołać zadaniom, toteż odbywa się ona głównie poprzez zabawy, gry, śpiewanie piosenek, wykonywanie różnorodnych projektów plastycznych. Przy organizacji zajęć dla dzieci główny nacisk położono na elementy komunikatywnych gier i zabaw. W ten sposób unika się stresowania dzieci i zachęca się je do nauki. Stosowane przez nas metody nauczania pobudzają wyobraźnię dziecka,a nasi lektorzy dokładają wszelkich starań, aby zmotywować i zainteresować naszych najmłodszych kursantów.

Kurs rozpoczyna się w połowie września i trwa do zakończenia roku szkolnego.

Zajęcia odbywają się 2x w tygodniu
1 lekcja=60 min
Grupy od 4-10 osób
2x w roku raport o postępach w nauce
Certyfikat ukończenia kursu dla każdego kursanta, który pozytywnie zda oba egzaminy semestralne i wykaże się 75% frekwencją.

Kursy standardowe - egzaminacyjne

Kursy standardowe egzaminacyjne mają na celu przygotowanie kursanta do egzaminów państwowych, poszerzenie jego wiedzy, oraz zapoznanie go ze specyficzną jego strukturą. Wczasie trwania kursu realizowany jest szeroki zakres materiału gramatycznego i leksykalnego, a także równocześnie rozwija się umiejętności pisania, czytania i konwersacji. W trakcie kursu egzaminacyjnego oprócz realizowanego programu, kursanci dodatko worozwiązują szereg testów, słuchają nagrań podobnych do egzaminacyjnych, zapoznają się z różnorodnymi formami i zasadami pisania wypracowań oraz doskonalą umiejętność ustnej wypowiedzi.

Kurs rozpoczyna się w połowie września i trwa do zakończenia roku szkolnego.


Zajęcia odbywają się 2x w tygodniu po 1h zegarowej lub 1x w tygodniu po 2h zegarowe 
Grupy od 4-10 osób = doskonały komfort nauki
2x w roku egzamin semestralny
2x w roku raport o postępach w nauce
Certyfikat na zakończenie kursu dla każdego kursanta, który pozytywnie zda oba egzaminy semestralne oraz wykaże się 75% frekwencją